Kuidas me sind
aidata saame?

Graffiti letters
  1. KKK
  2. Minu ettevõte
  3. Ettevõtte omandiõigus ja juhtimine

Kuidas Eesti ettevõtet juhitakse?

Viimati uuendatud: May 30, 2023

Sina oled ettevõtte ainuke osanik ja juhatuse liige, kellele kuulub 100% osadest ja kelle käes on täielik kontroll.

Osaühing on mikroettevõtte juhtimiseks lihtsaim vorm. Seaduse kohaselt juhivad osaühingut vaikimisi osanikud ja juhatuse liikmed.

  • Osanikel on ettevõttes lõplik otsustusõigus. Nemad on ettevõtte asutajad. Äritegevuse käigus võivad nad otsustada põhikirja muuta, suurendada/vähendada osakapitali, määrata ametisse/eemaldada ametist juhatuse liikmeid, kinnitada aastaaruande ja jagada kasumit, otsustada osaühingu lõpetada jne.

  • Juhatus on ettevõtte juhtorgan, kes esindab ja juhib ettevõtet ning vastutab ametlikult tegevuse eest. Ametliku juhatuse liikme ametikohal ja mitteametlikul juhil, direktoril või muul sarnasel ametikohal tehakse juriidiliselt vahet. Esimesega kaasnevad juriidilised õigused ja kohustused, mis kehtivad ka väljaspool ettevõtet, kuid teine on mõeldud ettevõttesiseseks kasutamiseks või reklaami eesmärgil.

Kuna Sina oled ettevõtte ainuke osanik ja juhatuse liige, kes täidab korraga mõlema ametikoha ülesandeid, kuulub kogu vastutus Sulle ning Sa ei pea ennast vaevama osanike ja juhatuse liikmete otsustusõiguse ametliku eristamise või ettevõttesisese aruandluse nõuetega. Teisisõnu on üksikettevõtja puhul ettevõtte juhtimise eeskirjad ja protsessid lihtsustatud, mis tuleb Sulle kasuks. See, millist ametinimetust (tegevjuht, juht, direktor vms) kasutad oma visiitkaardil, on Sinu otsustada.

Palun pea meeles, et seadusliku õigusega juhtida oma ettevõtet kaasneb võrdväärne vastutus. Seaduse kohaselt vastutavad osaühingu asutajad ja juhatuse liikmed oma tegevuse või tegevusetusega osaühingule tekitatud kahju eest.

Kas see vastas sinu küsimusele?