Kuidas me sind
aidata saame?

Graffiti letters
  1. KKK
  2. Minu ettevõte
  3. Ettevõtte omandiõigus ja juhtimine

Mis saab ettevõttest omaniku surma korral?

Viimati uuendatud: May 30, 2023

Sina oled oma ettevõtte ainuomanik ja juhatuse liige. Sinu surma korral puudub ettevõttel ajutiselt ametlik juhatuse liige, st mitte keegi ei saa ettevõtte nimel otsuseid teha, dokumente allkirjastada jne. Olukorra lahendamiseks peab Sinu ametlik pärija ja/või isik, kellelt võib eeldada ettevõtte ülevõtmist, esitama Eesti kohtule taotluse, et ta määrataks ettevõtte juhatuse liikmeks. Nõutud taotluse ja dokumentide koostamiseks on mõistlik kasutada Eesti kutselisi õigusnõustajaid. Kohus teeb selles küsimuses tavaliselt otsuse ühe kuni kahe kuu jooksul, võttes arvesse esitatud argumente. See tähendab, et taotluse sisu on oluline. Nii saab ettevõtte juhtimise üle võtta ka Sinu sõber, isegi kui ta ei ole Sinu ametlik pärija, kuid suudab tõestada, et ta on selle ametikoha täitmiseks kõige loogilisem valik.

Kui kohus on taotluse heaks kiitnud, saab Sinu pärija jätkata juhatuse liikmena ettevõtte tegevust, pääseb juurde pangakontole (eeldusel, et ta on pangas läbinud KYC-protsessi) ja võib allkirjastada ettevõtte nimel dokumente. Ettevõtte osad antakse üle osana tervest pärandusest (eeldusel, et see hõlmab enamat kui ettevõtte osasid), mille vormistab taas Eesti kohus. Kui keegi ei avalda soovi saada ettevõtte uueks juhatuse liikmeks, määrab Eesti kohus ise ametisse isiku, kes tegutseb ettevõtte nimel, et täita kohustused ja lõpetada korralikult ettevõtte tegevus.

Kas see vastas sinu küsimusele?